Pompinspecties

De inspectie van een roterende installatie ligt aan de basis van goed onderhoud en verdere opvolging – Van Meer rapporteert over de gemaakte vaststellingen en adviseert zijn klanten naar toekomstige acties

Inspectie op locatie van pompen

Van Meer adviseert bij een pompinspectie een volledig elektrisch en mechanisch onderzoek. De staat van de verschillende componenten wordt gecontroleerd en beoordeeld om zo het juiste advies en de nodige ondersteuning te geven met betrekking tot pomprevisie, onderhoud of herstelling.

Visuele inspectie pomp

Bij een visuele check van het equipment controleren we de conditie op basis van geluidsniveau, temperatuur en zichtbare lekkages. Ook de controle van het olie- en smeerniveau zijn belangrijke aandachtspunten. Indien de mogelijkheid er is, kunnen ook alle pakkingen gecontroleerd worden, alsook de mechanical seals op lekkage of vervuiling.

Trillings- en spectrumanalyse van pompen

Een conditiemeting wordt op de verschillende componenten uitgevoerd: de pomp en de elektromotor. Er wordt nagegaan of er mechanische (begin)schade aanwezig is, zoals slijtage, onbalans, lagerschade of uitlijnfouten.

Elektrische meting motorpomp

Het elektrisch doormeten van de elektromotor stelt elektrische anomalieën vast in het motor(pomp)gedeelte:

  • Afwijking in fases, isolatiewaardes binnen tolerantie
  • Aardfouten
  • Aanwezigheid van vocht in de motor

Controle uitlijning van pompen

Bij aanvang van de inspectie zal een as-found uitlijning uitgevoerd worden van de motor met de pomp. Hierbij kan onder andere slijtage van de koppeling, afdichtingen en rubbers gedetecteerd worden, maar ook verlies van energie door een verhoogde wrijving. Wanneer het equipment voor revisie wordt aangeboden, kan deze door middel van de as-found uitlijning terug correct gepositioneerd en uitgelijnd worden (as-left).

Balanceren pompwaaier

Een balance-check van de pompwaaier moet uitsluiten dat er onbalans wordt vastgesteld. Indien toch een grote onbalans wordt vastgesteld dient de pompwaaier grondig gereinigd te worden of kan deze worden vervangen door een nieuwe wanneer de aantasting door corrosie te groot is.

Resultaat pompinspectie

De uitvoerige inspectie creëert een duidelijk beeld van elk equipment afzonderlijk (elektromotor – (koppeling) – pomp) en van zijn geheel (motorpomp). Afhankelijk van de resultaten kan doelgericht geïdentificeerd worden welke concrete acties nodig zijn om het equipment in zijn geheel optimaal en betrouwbaar te laten functioneren. Dit kan bijvoorbeeld een uitlijning zijn, revisie of een herstelling in onze werkplaats. Een duidelijke rapportage met foto’s en onderbouwing wordt ook altijd aangeleverd en besproken.

Een preventieve pompinspectie laten uitvoeren?

Neem contact op met:

Joost van Rijsbergen

Account Manager

+31 (0)166 60 20 10 service@vanmeer.nl

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het meest recente nieuws & projecten.

(c) copyright Van Meer | Sitemap | Disclaimer | Voorwaarden