Optimalisatie van Total Cost of Ownership

Welke elektromotor is duurder in beheer…
… een motor met een inkoopprijs van € 1.000,- of één van € 1.500,-

Van Meer wil klanten en relaties meer bewust maken van de Total Cost of Ownership bij het initieel aanschaffen van een elektromotor volgens inkoopprijs, kosten van up-time en van down-time.

In de huidige globale economie moeten bedrijven het hoofd bieden aan uitdagende en steeds veranderende marktomstandigheden. De lange termijn visie naar cost-management op verschillende levels als energiebesparing, duurzaamheid en onderhoud spelen hierin een zeer belangrijke en significante rol. Het optimaliseren van productieprocessen en prestaties, met behoud van performantie wil Van Meer relaties en klanten informeren, de meest efficiënte en rendabele keuzes te maken, gericht naar de Total Cost of Ownership van al hun roterende machines.

Total Cost of Ownerschip
Wat is duurder in beheer, een elektromotor die € 1.000,- kost of één die er € 1.500,- kost? De aanschafprijs alleen verteld meestal niet alles over de Total Cost of Ownership. Om te achterhalen wat een elektromotor daadwerkelijk kost, moet je verder kijken dan enkel de aanschafwaarde, meer bepaald ook naar de kost wanneer de motor draait en wanneer deze stilstaat.

Kost van Up-time
De keuze voor de duurste motor of het kiezen voor de meest energie efficiënte is geen garantie voor succes. Bij het aankopen van een motor gaat het juist om het selecteren van de meest optimale motor voor de specifieke toepassing. Door het brede aanbod zijn er heel wat mogelijkheden. Van Meer ondersteund klanten in het selecteren van de meest geschikte motor voor de juiste toepassing.

Daarnaast kan vanuit diagnostisch perspectief, energy scans worden uitgevoerd voor energie-en CO2-besparing in ventilator, pomp en compressor applicaties.

Kost van Down-time
Bij ongeplande stilstand is het niet alleen de kost van de defecte elektromotor, de schade zet zich verder op vele niveaus naar onder andere productiekost, stilstandkost, arbeiderskost en in het ergste geval zelfs imagoschade.

Van Meer heeft als missie om de kosten van stilstand te minimaliseren gedurende de gehele levenscyclus van de elektromotor. De doelstelling is simpel: Zorg door middel van predictief onderhoud dat mogelijke calamiteiten voortijdig vastgesteld worden en aan de hand van preventief onderhoud ongeplande stilstand wordt gereduceerd. Op deze manier wordt een toepassing proactief benaderd en uw equipment optimaal beheert. Predictief onderhoud door Van Meer biedt een uitgebreide scope van diagnostiek en conditie monitoring services aan:

• Diagnostiek
Deze wordt gebruikt om de verwachte levensduur van de stator winding isolatie in motoren en generatoren te beoordelen

• Conditie monitoring
Deze biedt een uitgebreide analyse van elektromagnetische en mechanische storingen in motoren zoals rotor kronkelende
gebreken, installatie problemen en lager defecten

Preventief onderhoud door Van Meer elimineert storingen in productieprocessen, zorgt voor een sneller herstel en start-up en verbetert de levensduur naar beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Hierbij worden ge-standaardiseerde onderhoud schema’s toegepast dewelke geïmplementeerd kunnen worden op de site bij de klant of in het Rotating Service Centre.

Wist u dat?
Van Meer vanuit deze Total Cost of Ownership benadering, het herwikkelen van elektromotoren niet meer als optimale keuze ziet.

Technisch gezien verliest een elektromotor circa 1-3% van zijn efficiency na het wikkelen. Gezien de kost van up-time circa 65-75% van het geheel zijn en de kost met 1-3% stijgt, dienen we onszelf de vraag te stellen of dit nog wel economisch verantwoord is in de huidige productiemaatschappij?

Download hier de PDF folder

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het meest recente nieuws & projecten.

(c) copyright Van Meer | Sitemap | Disclaimer | Voorwaarden