top of page
2967Van Meer-uitsnede-web.jpg

Elektrische metingen

De wikkeling van een elektromotor is het hart van de machine. De goede werking ervan is cruciaal. We voeren metingen uit om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de machine te kunnen garanderen.

Conditie van de wikkeling

Naast het mechanisch monitoren door middel van trillingsmetingen, kan Van Meer ook de elektrische conditie van uw elektromotoren in kaart brengen.

Mobiele surgetest apparatuur voor Low Voltage elektromotoren

De mobiele surgetester genereert een hoge spanningspuls over beide wikkelingen van de motor. De pulsgolven worden weergegeven op een oscilloscoop en zouden precies gelijk moeten zijn. Dit is het geval wanneer maar één golf zichtbaar is; de golven liggen dan precies over elkaar heen. Indien er twee golven waar te nemen zijn, verschillend van vorm en grootte, betekent dit dat er een fout zit in één van de gemeten secties. Een surgetest verhoogt de zekerheid van de machine, wat in combinatie met een trillingsmeting de algemene betrouwbaarheid van het equipment doet toenemen.

De analyse van deze meting kan o.a. volgende machinefouten identificeren;

  • Schade aan de wikkeling

  • Schade aan het blikpakket

 

Mobiele hoogspanningsapparatuur voor High Voltage elektromotoren

Het Life Expectancy Analysis Program (LEAP) is een diagnosetool om de isolatietoestand van de statorwikkelingen van midden- en hoogspannings elektrische machines te evalueren. LEAP geeft enerzijds informatie over de conditie en de verwachte levensduur van de statorwikkeling en optimaliseert anderzijds het plannen van onderhoud aan de machine. Door LEAP te combineren met tijdsinschattingen voor het uitvoeren van herstellingen en het vervangen van onderdelen, is het mogelijk om onderhoud te plegen tijdens een geplande machinestilstand en kunnen dure noodreparaties vermeden worden.

LEAP gaat verder dan traditionele prestatiebewakingsprogramma’s voor medium en high voltage roterende machines. Zo analyseert LEAP de testresultaten en levert daarbij gedetailleerde informatie aan over de resterende levensduur van de statorwikkeling.

Deze metingen kunnen op locatie uitgevoerd worden en omvatten het volgende;

Gelijkstroommetingen

Polarisatie – Depolarisatie Stroomanalyse (PDSA). Naast informatie over stroomverlies en absorptiestroom, geeft de PDSA-test:

  • Een indicatie m.b.t. de hoeveelheid van de ladingsopslag in de machine en de locatie ervan.

  • Een beeld van de verontreiniging, zelfs wanneer de IW- en PI-waarden ‘aanvaardbaar’ zijn.

  • Een correcte weergave van de toestand van de wikkelingsisolatie (bijv. veroudering, losheid).

Wisselstroommetingen

Een niet-lineaire gedragsanalyse, tangens- en capaciteitsanalyse en deelontladingsanalyse bevestigen de resultaten van de gelijkstroommetingen.

  • Evaluatie van de toestand van het coronabeschermschild.

  • Constatering van de mate van delaminatie of het poriënvolume in termen van het percentage luchtstroomontladingsvolume in relatie tot het isolatievolume.

  • Beoordeling van de conditie van het stressclassificatiesysteem bij de statorgroeven.

  • Duiding van verouderingseffecten.

De elektrische conditie van uw laag- of hoogspanningsmotoren controleren?
bottom of page