top of page
_6143Meer Van.jpg

Elektrische metingen

POWER ANALYZER

Door middel van een power analyzer meten we op een AC-net de kwaliteit van de spanning en stroom  (power quality).

De problemen die kunnen optreden met een slechte power quality, kunnen er toe leiden dat;

  • transformatoren en kabels te warm worden door een niet symmetrische belasting of harmonische vervorming.

  • lampen kunnen gaan knipperen.

  • sommige componenten storingen geven omdat ze niet overweg kunnen met harmonische vervorming, spanningspieken, spanningsdips, transiënten of onbalans.

Hoe werkt het?

Spannings- en stroommetingen worden uitgevoerd per fase om zo de kwaliteit van de spanning en stroom (power quality) inzichtelijk te krijgen. Daarnaast kan de analyzer ook gebruikt worden om te verifiëren of een installatie aan de geldende normen voldoet voor harmonische vervorming.

 

Rapportage

Na een meting worden de gegevens ingeladen met speciale software en worden er grafieken gegenereerd en een gedetailleerde analyse gemaakt. Hieruit volgen aanbevelingen en acties ter verbetering van de kwaliteit van het AC-net.

De elektrische conditie van uw AC-net inzichtelijk krijgen of harmonische vervuiling detecteren?
bottom of page