top of page

QHSE

Van Meer handelt volgens een vastgesteld managementsysteem rond Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu (QHSE). Ons volledige bedrijfsproces vormt de basis van dit systeem en normen zoals de NEN-EN-ISO 9001, VCA* en NEN-EN-IEC 60079-19 zitten daarin verankerd. De aandacht voor Quality, Health, Safety & Environment (QHSE) is een attitude die wij als onderneming in al onze diensten integreren, ook in onze klantenservice. Alle procedures zijn gestandaardiseerd en worden geïmplementeerd volgens behaalde certificeringen. Deze algehele filosofie wordt door directie en leidinggevenden omgezet in jaarlijkse verbeteringsdoelstellingen die tijdens de jaarlijkse directiebeoordeling in een actielijst vastgelegd worden en door de KAM-Manager worden opgevolgd.

QUALITY

Kwaliteitsborgingssysteem

Voor Van Meer is kwaliteit een absolute beleidsprioriteit. Kwaliteit is voor ons  voldoen aan de wensen van de klant door middel van efficiënte werkprocessen en een doeltreffende organisatie en planning. Het uitgangspunt voor alle facetten van de bedrijfsvoering is: “het kan steeds beter”, onder andere door:

  • Technische expertise

  • Inzichtelijke en transparante organisatie

  • Kwaliteitsbewustzijn bij elke medewerker

  • Nakomen van afspraken

  • Doeltreffend verbetermanagement

De effectiviteit van ons managementsysteem meten we door interne audits, klanttevredenheidsonderzoek, kwaliteitverbeteringsrapporten en projectevaluaties.

Arbeid & milieu

Naast kwaliteit besteden we veel aandacht aan arbeidsomstandigheden en milieuzorg; twee onderdelen die onlosmakelijk verbonden zijn met de kwaliteit van de volledige organisatie.  Dit betekent dat iedereen verantwoordelijkheid draagt in Arbo- en milieuzorg en dat elk individu zich als prioriteit stelt om ongevallen, incidenten en schade aan productie en milieu te voorkomen. Ieders veiligheid moet gewaarborgd zijn, inclusief die van onze leveranciers en onderaannemers. Dit realiseren we door hen uitvoerig te informeren over onze bedrijfsactiviteiten en werkwijzen.

Van Meer hecht er belang aan dat alle medewerkers beschikken over voldoende en duidelijke informatie, mogelijkheden en middelen, wat dient te resulteren in een verhoogde graad van veiligheid, gezondheid, welzijn en een laag ziekteverzuim. Het uiteindelijke doel is te komen tot continue verbetering.

Kwaliteitssysteem ISO 9001

Van Meer is ISO 9001 gecertificeerd voor alle onderdelen. Daarnaast kan Van Meer als bedrijf de volgende extra certificeringen voorleggen:

  • NEN-EN-IEC 60079-19(IECEx 03)

  • Sterkin

  • VCA*

Alle monteurs en engineers van Van Meer hebben volgende certificaten:

  • NEN 3140 certificering

  • Persoonlijke VCA certificering

Health & safety

VCA

De VeiligheidsChecklist Aannemers is een gecertificeerde controlelijst voor aannemers waarmee wordt aangetoond dat procedures en werkzaamheden volgens de correcte wet- en regelgeving wordt uitgevoerd. Alle werknemers, tewerkgesteld bij Van Meer, beschikken over een VCA-certificaat en via toolbox meetings wordt de kennis op regelmatige basis getoetst en up-to-date gehouden.

LMRA

De Last Minute Risk Analysis is een algemene risicobeoordeling die al onze medewerkers uitvoeren voor de aanvang van werkzaamheden. Het absolute belang dat we bij Van Meer hechten aan veiligheid, wordt met de LMRA-procedure concreet in de praktijk omgezet.

Environment

Van Meer ziet erop toe Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen. Los van het economische aspect dat een organisatie kenmerkt, respecteren wij de sociale aspecten binnen de ecologische randvoorwaarden. We trachten dus op een duurzame manier te ondernemen, waarbij we rekening houden met mens en dier.

Naast ons MVO-beleid, biedt Van Meer ook ondersteuning op het gebied van energiebesparing. We hebben diverse mogelijkheden en producten om binnen uw industriële processen grote hoeveelheden energie te besparen. Op deze manier zorgen we samen met u voor de realisatie van uw energiebesparingsdoelstellingen.

Ons team

Iedereen die werkzaam is binnen Van Meer, moet zich goed voelen en zich inzetten voor een fijne samenwerking met onze klanten en leveranciers. Een goed team is tenslotte de sleutel tot succes.

DSC05146-Edit_edited.jpg
bottom of page