top of page
Thermografische metingen verhogen de productiviteit en het optimaliseert de brandveiligheid in vele industriële omgevingen zoals in elektriciteitcentrales, petrochemie, metaalverwerkende bedrijven, papierfabrieken en andere productieprocessen.

Hotspots

Hotspots zijn warme plekken welke kunnen ontstaan in een besturingskast, frequentieomvormer, component of roterende machine. Vanuit deze brandrisico verhogende hotspots kan er een faling optreden van een component, equipment of installatie. Ook kan er een zeer brandgevaarlijke situatie ontstaan.

Periodieke metingen met thermografie

Door het periodiek uitvoeren van preventieve thermografische metingen in kritische omgevingen wordt de conditie van uw besturingskast, frequentieomvormer, component of roterende machine inzichtelijk gemaakt en kan er preventief actie worden genomen. De kosten van een onvoorziene calamiteit, storing of faling aan elektrotechnische installaties of roterende machines kunnen hoog oplopen. Om die reden adviseert Van Meer om deze probleemsituaties snel te detecteren.

Infrarood thermografie als diagnose voor preventief onderhoud

Bij het vaststellen van een temperatuurverschil van slechts enkele graden, kan dit al van grote invloed zijn op het functioneren van een productieproces.  Op componentniveau in besturingskasten of roterende machines in zijn geheel weten we dat er een verband bestaat tussen de temperatuur en de verwachte levensduur. De vuistregel is dat een temperatuurverhoging van 10 graden leidt tot vermindering van de levensduur. De efficiëntie/capaciteit van een besturingskast, frequentieomvormer, component of roterende machine zal dan ook ongeveer met de helft afnemen t.o.v. de door de fabrikant opgegeven levensduur. Het gevolg hiervan is dat u voortijdig moet investeren in nieuwe componenten, machines of installaties.

Het zijn vooral mechanische en elektrische onderdelen welke de neiging hebben om warmer te worden naarmate hun fysieke toestand of elektrische eigenschappen teruglopen. Hierop neemt de infraroodstraling toe wanneer componenten slecht functioneren. Door het ontdekken van afwijkingen die voor het oog onzichtbaar zijn maakt thermografie corrigerende maatregelen mogelijk voordat dure systeem onderbrekingen optreden. Van Meer tast met hun infrarood camera’s diverse installaties, roterende machines en structuren af en vertalen de thermische beelden naar een kwalitatieve analyse.

Thermografische inspecties maken het dus mogelijk om op een zo efficiënt mogelijke manier besturingskasten, frequentieomvormers alsook roterende machines te controleren op slechte verbindingen, overbelasting en oververhitting.

Rapportage en preventieve acties

Door middel van thermografie is het mogelijk om via een temperatuurindicatie aan te geven welke kwetsbare punten in een besturingskast, frequentieomvormer, component of roterende machine om optimalisering vragen of welke brandgevaarlijke onderdelen er vervangen moeten worden. Na een uitgevoerde thermografische meting ontvangt u een duidelijke rapportage met afbeeldingen en een advies ter optimalisatie of acties naar het uit te voeren preventief onderhoud.

Infrarood metingen

Infrarood thermografie gebruiken voor detectie van hotspots of als preventieve tool?
bottom of page