top of page

De aandrijftrein van verschillende roterende machines in één lijn zetten is uiterst belangrijk wanneer een installatie terug in bedrijf wordt genomen. Wij hebben hiervoor de expertise en apparatuur om u te ondersteunen.

Waarom uitlijnen?

Om verhoogde slijtage en trillingen te voorkomen, is het bij het koppelen van twee machines van groot belang dat beide machines exact in één lijn staan. Ook bij het gebruik van flexibele koppelingen dient de uitlijning uiterst nauwkeurig te gebeuren. Een onjuiste uitlijning heeft namelijk een negatieve invloed op onder meer de levensduur van de lagering (kooibreuk), slijtage van de koppeling(rubbers) en afdichtingen. Ook kan het leiden tot een hoger energieverbruik, toenemend trillings- en geluidsniveau en tot slot afname van de kwaliteit van het product.

Uitlijnapparatuur

Van Meer maakt gebruik van laserapparatuur met hoge nauwkeurigheid om enerzijds de uitlijning van een koppeling tussen de elektromotor en het aangedreven equipment (pompen) te garanderen en anderzijds om de rechtheid (tandwielkast), vlakheid (installatie machine) en haaksheid (transportbanden) te controleren.

Snaaruitlijning met riemspanningsmeter

Met de uitlijning van riemen kan bijkomend de juiste spanning bepaald worden van de snaren aan de hand van een riemspanningsmeter

Een professionele uitlijning van het machinepark biedt de klant zekerheid op volgende aspecten:

  • Verhoogde levensduur van de lagering

  • Verminderde slijtage van de koppeling

  • Verminderde kans op lekkende afdichtingen

  • Daling in het energieverbruik

  • Verminderde geluidsoverlast en trillingen

  • Verlengde levensduur van de machine

_6143Meer Van.jpg

Uitlijning

Met onze laserapparatuur verzorgen wij de uitlijning van uw aandrijftrein!
bottom of page