top of page
_6143Meer Van.jpg

Trillingsmetingen

In een veranderende wereld van de manier waarop onderhoud uitgevoerd wordt, komt condition based monitoring en predictief onderhoud steeds meer op de voorgrond. Van Meer kan uw machinepark monitoren en tijdig advies geven wanneer een onderhoud aanbevolen wordt.

Conditiemonitoring

Industrieën en organisaties trachten steeds een optimale up-time en productie na te streven. Hierbij is het van groot belang dat machines en installaties een hoge betrouwbaarheid genieten en dat er tijdig actie wordt ondernomen om onverwachte stilstand tot een minimum te beperken. Om onze klanten tegemoet te komen in deze behoefte heeft Van Meer een Field Services afdeling  die beschikt over tools en technieken voor conditiemonitoring.  Aan de hand van periodieke analyses monitoren we de conditie van roterende machines en installaties en schrijven we een gepast onderhoudsprogramma uit voor onze klanten.

Predictief onderhoud

Van Meer kan predictief de status van uw roterende machines opvolgen. Elke roterende installatie genereert een uniek trillingspatroon. Een analyse van dat patroon kan een duidelijke uitspraak geven over de werking en conditie van een nieuwe, bestaande of gereviseerde installatie. Op die manier kan het tijdstip van een benodigd preventief onderhoud worden bepaald en kunnen we de gepaste acties inplannen.

De analyse van deze meting kan o.a. volgende machinefouten identificeren;

 

Proactief advies en efficiënt onderhoudsprogramma

Op basis van metingen en trendanalyses kan per installatie een gedetailleerd advies worden uitgewerkt. Diverse Roterende machines kunnen dus gemonitord worden en op basis van de bevindingen stellen we dan een efficiënt onderhoudsprogramma op. De metingen worden uitgevoerd volgens het opgelegd kwaliteitsnormeringsysteem ISO 18436.2.

Het Van Meer onderhoudsprogramma leidt tot:

  • Minimale stilstand

  • Verhoogde productie en productiviteit van de machines en installaties

  • Efficiëntere herstelling en gepland onderhoud

  • Energiebesparing en verminderde TCO

U wilt in uw machinepark een hoge up-time en betrouwbaarheid realiseren? De conditie van uw machinepark nauwgezet kunnen opvolgen? Van Meer biedt oplossingen naar condition based monitoring en predictief onderhoud.
bottom of page