Ventilatorinspecties

Een ventilator welke staat te trillen op zijn fundatie heeft een negatieve invloed op het gehele proces – de inspecties welke wij voor onze klanten verzorgen verhogen de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installatie

Inspectie op locatie van ventilatoren

Van Meer adviseert bij een ventilatorinspectie een volledig elektrisch en mechanisch onderzoek. De staat van de verschillende componenten wordt gecontroleerd en beoordeeld om zo het juiste advies en de nodige ondersteuning te geven met betrekking tot ventilator revisie, onderhoud of herstelling

Visuele inspectie ventilator

Bij een visuele check van het equipment controleren we de conditie van de waaier op corrosie en vervuiling. De status van de dempers, de lagerblokken, de as en de koppelingstand worden eveneens gecontroleerd. Ook de controle en de analyse van de smering (bvb. overtollig smeren) is een belangrijk aandachtspunt. Tot slot wordt het ventilatorhuis gecontroleerd op scheurvorming en kan een wanddiktemeting uitgevoerd worden.

Trillings- en spectrumanalyse van ventilatoren

Een conditiemeting wordt op de verschillende componenten uitgevoerd: de ventilator, de lagerblokken en de elektromotor. Er wordt nagegaan of er mechanische (begin)schade aanwezig is, zoals slijtage, onbalans, lagerschade of uitlijnfouten.

Elektrische meting elektromotor

Het elektrisch doormeten van de motor stelt elektrische anomalieën vast in het motorgedeelte:

  • Afwijking in fases, isolatiewaardes binnen tolerantie
  • Aardfouten
  • Aanwezigheid van vocht in de motor

Controle uitlijning van ventilatoren

Bij aanvang van de inspectie zal een as-found uitlijning uitgevoerd worden van de motor met de ventilator. Hierbij kan onder andere slijtage van de koppeling, afdichtingen en rubbers gedetecteerd worden, maar ook verlies van energie door een verhoogde wrijving. Wanneer het equipment voor revisie wordt aangeboden, kan deze door middel van de as-found uitlijning terug correct gepositioneerd en uitgelijnd worden (as-left).

Balanceren waaier

Een balance-check van de waaier moet uitsluiten dat er onbalans wordt vastgesteld. Indien toch een grote onbalans wordt vastgesteld, moet men de ventilator balanceren. In eerste instantie dient de waaier grondig gereinigd te worden, om vervolgens er balanceergewichten op aan te brengen, zodoende de onbalans tot een minimum te herleiden.

Resultaat ventilatorinspectie

De uitvoerige inspectie creëert een duidelijk beeld van elk equipment afzonderlijk (elektromotor – lagering(blokken) – as – koppeling – ventilator) en van zijn geheel (ventilator-unit). Afhankelijk van de resultaten kan doelgericht geïdentificeerd worden welke concrete acties nodig zijn om het equipment in zijn geheel optimaal en betrouwbaar te laten functioneren. Dit kan bijvoorbeeld een balancering zijn, revisie of een herstelling in onze werkplaats. Een duidelijke rapportage met foto’s en onderbouwing wordt ook altijd aangeleverd en besproken.

Onbalans of trillingen in een ventilator? Wij kunnen dit verhelpen.

Neem contact op met:

Joost van Rijsbergen

Account Manager

+31 (0)166 60 20 10 service@vanmeer.nl

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het meest recente nieuws & projecten.

(c) copyright Van Meer | Sitemap | Disclaimer | Voorwaarden