Glijlager inspectie

Glijlagers inspecteren vraagt een minimale inspanning – met een maximale outcome om schade in een vroegtijdig stadium vast te stellen

Inspectie op locatie van glijlagers

Van Meer kan op locatie de staat van de glijlagers van hoogspanningsmotoren controleren.

Visuele inspectie glijlager

Bij het uitvoeren van een diepgaande inspectie worden de boven- en onderlagerschaal, alsook de labyrinten visueel geïnspecteerd en gecontroleerd op contaminatie of vervuiling. Een oliemonster wordt genomen voor aanvullende analyse. De loopvlakken en spelingsmaten worden nagemeten op hun toleranties.

Endoscopie midden- of hoogspanningselektromotoren

Met een endoscoop kan de binnenzijde van de midden- of hoogspanningselektromotor of generator geïnspecteerd worden zonder daarvoor de machine te moeten demonteren. Tijdens een endoscopie kan onder andere gekeken worden naar de stator- of rotorwikkeling, de aanwezigheid van vocht of lekkages en andere schade.

Trillings & Spectrum analyse midden- of hoogspanningselektromotoren

Een conditiemeting op de midden- of hoogspanningselektromotor of generator  kan nagaan of er mechanische (begin)schade aanwezig is, waaronder slijtage, lagerschade of uitlijnfouten.

Elektrische meting High Voltage motor

Het elektrisch doormeten van de motor stelt elektrische anomalieën vast in het motorgedeelte. Aan de hand van een LEAP-test kan de staat van de statorwikkelingisolatie van midden- en hoogspanning elektrische machines geëvalueerd worden.

  • Afwijking in fases, isolatiewaardes binnen tolerantie
  • Aardfouten
  • Aanwezigheid van vocht in de motor

 

Resultaat glijlagerinspectie

De uitvoerige inspectie creëert een duidelijk beeld van elk equipment. Afhankelijk de resultaten kan vervolgens doelgericht geïdentificeerd worden welke concrete acties nodig zijn om het equipment in zijn geheel optimaal en betrouwbaar te laten functioneren. Een duidelijke rapportage met foto’s en onderbouwing wordt ook altijd aangeleverd en besproken.

Glijlagerinspectie laten uitvoeren aan uw roterende machine?

Neem contact op met:

Arne Schaumburg

Sales Manager

+31 (0)166 60 20 10 service@vanmeer.nl

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het meest recente nieuws & projecten.

(c) copyright Van Meer | Sitemap | Disclaimer | Voorwaarden